Obrazac za prijavu korupcije

1
2
3
Podaci o prijavitelju korupcije:

Podaci o organu kojem prijavljujete korupciju:

Polja označena zvijezdicom(*) moraju biti popunjena

Podaci o koruptivnim radnjama: